De tijd na de aardbeving

Schooltje Thokarpa na de aardbeving

Schooltje Thokarpa na de aardbeving. belangrijk nu: een nieuwe cementen vloer en wanden.

Ontreddering blijft. Mensen zoeken elkaar op voor steun en hulp. S

Ontreddering blijft. Mensen zoeken elkaar op voor steun en hulp. Soms na 5 uur lopen..

 

 

 

 

 

 

De situatie na de aardbeving van 25 april jl, blijft dramatisch. Elke dag nog steeds meerdere kleine bevingen / vibraties…Soms van 6.5 op de schaal van Richter. Niemand weet of er nog meer bevingen staan aan te komen…Alles is onzeker. Ook JAVEA NEPAL heeft de regentijd even afgewacht en alleen noodhulp (voedsel, tenten, medicijnen) verleend. Voor de komende winter, dus op korte termijn, is het noodzakelijk, dat er o.a. dekens komen, de waterpunten gerepareerd worden, het schooltje wordt gerepareerd en functioneert en er bankjes, boeken, schriften komen, Langzaam stroomt weer een nieuwe energie van ópbouw’..en mensen bereiden zich langzaam voor op de naderende winter. Jack Sharma is weer terug in Thokarpa en maakt momenteel met zijn team een overzicht van de meest noodzakelijke hulp… En dan weten wij wat te doen.!

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *